دسته بندی اصلی
منوی کاربردی

هدف از فروش زعفران

هدف از فروش زعفران

همانطور که می دانید یکی از شاخصهای اساسی تصمیم‌گیری یک فرد برای خریدِ یک کالا قیمت آن است.
لذا قیمت زعفران موجود در این فروشگاه نسبت به دیگر شرکتها بسیار مناسب تر است. مهمتر از قیمتِ زعفران “کیفیت زعفران” است که از لحاظ کیفیت فروشگاه ما فقط تولیدکننده و مشتری است طوری که از تولید به مصرف میرسد.

همچنین از جمله مزایای ارزشمندی که برای خریداران زعفران درنظر گرفته ایم ایجاد “گارانتی فروش” است تا به هر دلیلی که خریدار از این محصول راضی نبود عودت داده و به قیمت روز پول پرداختی اش را پس بگیرد.
ما به کار خودمان ایمان داریم و این را در عمل نشان می دهیم.