دسته بندی اصلی
منوی کاربردی

زعفران تقلبی چه شکلی هستند؟

زعفران های تقلبی چه شکلی هستند؟

زعفران عسلی، زعفران روغنی:

متقلبان کلاله زغفران را به روغن یا عسل آغشته می‌کنند و به این روش وزن آن را افزایش می‌دهند. اگر ديديد کلاله زعفران براق به نظر می‌رسد آن را بین انگشتانتان یا یک تکه کاغذ له کنید. اگر دستتان چرب شد یا رسوبی بر جا ماند، بدانید با زعفران تقلبی مواجه‌اید