دسته بندی اصلی
منوی کاربردی

دانستنیهای زعفران

دانستنیهای زعفران

مقدار مناسب و مجاز مصرف زعفران
مصرف سه گرم زعفران برای هر نفر در ماه بسیار سالم و سودمند است و مصرف بیش از ۵ گرم آن برای هر نفر در ماه مضر می باشد. اما مصرف ۵ گرم زعفران در یک وعده غذایی می تواند منجر به مرگ انسان گردد.

نگهداری از زعفران
زعفران را باید دور از نور و رطوبت نگهداری کرد.زعفران را درظروف شیشه ای یا فلزی دربسته نگهداری نمایید.توجه داشته باشید اسانس زعفران قابل تبخیر شدن است، بنابر این درب ظرف زعفران را ببندید. درصورت باز ماندن درب ظرف زعفران اثرات دارویی و کیفیت آن کاهش می یابد.