دسته بندی اصلی
منوی کاربردی

خرید اینترنتی چه مزایایی دارد؟

خرید اینترنتی چه مزایایی دارد؟

خرید اینترنتی از طریق کانال اینترنتی چه مزایایی برای مادارد؟؟وچرا در اروپا و جوامع پیشرفته اینترنتی وغیر حضوری خرید میکنند؟
۱٫صرفه جویی در وقت وزمان
۲٫صرفه جویی در هزینه رفت و آمددر خیابان های شلوغ
۳٫طرح ترافیک و پارک ممنوع و شلوغی بازارهای عرضه ی مستقیم
۴٫پیک رایگان خرید از کانال
۵٫دیدن عکس و معرفی کامل ومشاوره راحت ترو کامل تر از طریق کانال تلگرامی
۶٫به خاطر صرفه جویی در هزینه ی رفت وآمد میتوانید خرید بیشتری از کانال داشته باشید ..و هزینه ی رفت و آمد را صرف خرید کنید
۷٫میتوانید عکس ها ومدل ها را به عزیزانتان نشان دهید وبا هم فکری وبا تیپ خاطر خرید کنید
۸٫به خاطر حذف هزینه های اجاره مالیات.برق.آب.گاز قیمت اراعه شده در کانال مناسب تر از فروشگاه است
۹٫مطالعه و خواندن با حوصله ی مطالب ومشاوره از خواصِ اجناس و سپس خرید
۱۰٫کار فرهنگی و کمک به رفع آلودگی هوا در کلان شهر ها
۱۲٫مرقوم به صرفه بودن به خاطر خرید بی واسطه در شهرستانهای کوچک
۱۴٫وقت و انرژی که صرف خرید میشود حداقل در کلان شهر ها رفت و آمد ۳ساعت است میتوان این وقت را صرف استراحت ورزش مطالعه وکارهای مفید کرد